Informatie Corona-beleid

Informatie over het Corona-beleid
De regels zijn weer aangescherpt.
Wij dragen mondkapjes tijdens de behandeling. Wij waarderen dat u zelf ook een mondkapje draagt.
Wij hopen op deze manier het besmettingsgevaar onder cliënten en medewerkers te voorkomen.

Aanvullende maatregelen in onze praktijk
Wat vragen we van u?

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen;
 • Kom alleen, het aantal personen in de praktijk houden wij graag beperkt. D.w.z. ook geen kinderen mee, tenzij die komt voor behandeling;
 • Houd 1.5 meter afstand van elkaar;
 • Probeer als het mogelijk is zo min mogelijk deurkrukken, tafeloppervlakken en stoelen aan te raken met uw handen;
 • Was en droogt de handen voor aanvang van de behandeling met water en zeep, droogt de handen met een tissue en gooit deze weg in een afsluitbare afvalbak. Of gebruikt de handcleaner op basis van alcohol;
 • Neem zelf twee handdoeken mee voor op de behandelbank en/of voor afdekking. Deze handdoek(en) worden na de behandeling weer mee naar huis genomen;
 • Wij mogen niets te drinken aanbieden. Neem uw eigen flesje water mee.
 • Het toilet dienen wij te minimaliseren. Ga voor de behandeling thuis naar het toilet.
 • Betaling vindt bij voorkeur plaats via een pinbetaling.
 • Voor aanvang van de behandeling dient u een vragenlijst in te vullen. Tevens meten wij uw temperatuur.

Cliënten kunnen ten allen tijde kosteloos de afspraak annuleren indien:
 • U verkouden bent of andere klachten ervaart die op besmetting kunnen duiden;
 • Wanneer er coronabesmetting is geconstateerd bij u of uw familie;
 • Deze dient gedurende 14 dagen in quarantaine te gaan. Pas nadat klachten minimaal 3 dagen weg zijn, kan een nieuwe afspraak worden ingepland. De therapeut informeert bij de cliënt of deze de verplichte maatregelen in acht heeft genomen en legt dit vast in het dossier.

We maken alleen afspraken met cliënten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn en dat ze niet vallen onder de risicogroepen zoals gedefinieerd door het RIVM.
U kunt geen afspraak maken als u behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door de RIVM.
Aan de hand van de huidige richtlijn van het RIVM kan er onderscheid gemaakt worden tussen verschillende groepen patiënten:
 • Groep 1: Personen zonder COVID-19 klachten en die niet aan de kenmerken voldoen;
 • Groep 2: Personen zonder symptomen passend bij COVID-19, maar met een verhoogde kans op een ernstig beloop van COVID-19;
 • Groep 3: Personen met symptomen passend bij COVID-19, of gezinsleden met symptomen passend bij COVID-19, of personen met een verhoogde kans op infectie;
 • Groep 4: Personen met bewezen COVID-19, of gezinsleden met bewezen COVID-19, of personen in thuisisolatie, of personen <2 weken genezen van COVID-19.

We hopen op uw begrip dat als gevolg van deze situatie uw afspraak wellicht later plaatsvindt dat u had gehoopt.
Wij kijken wij er naar uit om u weer van dienst te zijn zoals u dat van ons gewend bent.

We zijn blij dat we de getallen van de 18 weken griepepidemie van 2017-2018 niet hebben gehaald.
Tijdens het griepseizoen van winter 2017/2018 zijn ongeveer 900.000 mensen ziek geworden. Waren er ongeveer 16.000 ziekenhuisopnames. Duurde de griepepidemie 18 weken. Stierven er ongeveer 9.500 meer mensen dan normaal.
Verder in het normale griepseizoen van:
2016/2017: 7.500 sterfgevallen.
2014/2015: 8.600 sterfgevallen.
(bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

NEN Specificatie 'niet-medische mond-neusmaskers'
Het Nederlands Normalisatie Instituut NEN heeft een richtlijn voor als je je eigen mondkapjes wilt maken voor bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Tevens een leuk filmpje over hoe correct te gebruiken.

Deze website maakt gebruik van een cookie. Geen cookies voor sales, marketing, derden, etc.